- stiftet 20. oktober 1995 -
   Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENING
Webansvarlig :
K. Sundsåsen
Kontaktperson:
Bente Heilo
leder@hvasserhistorie.no
mob.  938 15 047


GOD GAMMELDAGS BASAR 2019

10. og 11. oktober hadde Hvasser og Brøtsø Historieforening igjen god, gammeldags basar etter en pause i fjor.
Deilig lukt av hjembakst og kaffe møtte oss i døra.

Mange har gode minner fra basarene som har vært holdt her i årenes løp, og folket i alle aldere kom.

Det var et imponerende utvalg av gevinster, både flotte håndarbeider gitt av privatpersoner og mange gaver fra det lokale næringslivet. Loddselgerne var medlemmer som stilte opp begge kveldene.

Tombolaen gikk varm. Her var det mange gevinster å hente, særlig for de yngste loddkjøperne.

For Hvasser og Brøtsø Historieforening som er i gang med nytt bygg, ga basaren et kjærkomment økonomisk tilskudd.
En spesiell takk til Bjørg M. Olsen som igjen var primus motor og har brukt masse av sin tid for å organisere og arrangere årets basar. Bjørg hadde med seg Anniken Hauge og Marit Heggelund i basarkomiteen. Tore Marthinsen var ny tombolasjef i år og Bente Heilo var ansvarlig for kaféen.
I tillegg var det mange som gjorde en  innsats før, under og etter basaren. 
En stor takk til alle  loddkjøpere!

Her får vi noen fotoglimt fra basardagene. Roar Heggelund er fotograf.

Ref.: KS


Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening