Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening
- stiftet 20. oktober 1995 -
   Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENING

Medlemsinfo

Vi har i dag 224 medlemskap og ønsker oss flere!
Vi ønsker velkommen til aktive medlemmer som vil hjelpe
oss å registrere lokalhistorie og drive museum, 
og til medlemmer som bare vil støtte arbeidet vårt.

Møter og kulturvandringer høst og vår.
Nyhetsbrev pr mail/post  flere ganger i året.
Ved nyutgivelser gir vi medlemsrabatt!

Medlemskap  for

Ønsker du å melde deg inn, send pr mail til leder Bente Heilo
Historieforeningens bank ktnr. 1594.39.82667

Hvasser Kystmuseum VIPPS 96956

Postadresse er:
Hvasser og Brøtsø Historieforening
v. leder Bente Heilo
Hvasserveien  190
3148 Hvasser

Husk både ditt  navn, postadresse, telefon og  email hvis du har!Kontaktperson:
Bente Heilo
leder@hvasserhistorie.no
mob.  938 15 047
Vi minner om at GRASROTANDELEN kan registreres i  ditt spillekort til fordel for Hvasser og Brøtsø Historieforening.
Org. nr. 994 627 805
Webansvarlig :
K. Sundsåsen
Vi minner om at GRASROTANDELEN kan registreres i  ditt spillekort til fordel for Hvasser og Brøtsø Historieforening.
Org. nr. 994 627 805