HVASSER KYSTMUSEUM på LOSHUSET er historie, men vi lar denne siden stå litt til.

Administrasjonen av Hvasser Losstasjon ble flyttet til Horten i 1997.
Hvasser og Brøtsø Historieforening som ble stiftet i 1995,
var da så heldig å få disponere de fraflyttede kontorlokalene til museum.

I tillegg til en fast samling med historie fra Hvasser Losstasjon,
har vi nye temautstillinger årlig.
Museet er åpent 5 - 6 uker i sommersesongen og i kulturuka i oktober.
Ellers i året har vi omvisning av skoleelever og andre grupper av interesserte.

På museet har vi en større fotosamling  søkbart på data og på papir i album.
Innsamlet gårds- og brukshistorie som ikke er publisert finnes tilgjengelig i album.
Kontaktperson:
Bente Heilo
leder@hvasserhistorie.no
mob.  938 15 047

Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening
- stiftet 20. oktober 1995 -
   Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENINGHvasser Kystmuseum
Åpningstider 2019
Pga forestående riving av Loshuset i Sandøsund kommer vi ikke til å ha åpent museum denne sommeren, dessverre. Vi skal nå sette i gang med å pakke alle museumsgjenstander i esker og oppbevare dem på den gamle skolen inntil videre.
Webansvarlig :
K. Sundsåsen
Fra Hvasser Kystmuseum ble etablert hadde vi et fast rom med gjenstander fra "Et gammelt Hvasserhjem". I flere år har vi brukt rommet til andre utstillinger, men i 2015  har "Et gammelt Hvasserhjem" blitt til på nytt.
Hvasser Kystmuseum ligger på Loshuset i Sandøsund. Se etter den høye masten! Foto: K. Sundsåsen                                                       
Vi minner om at GRASROTANDELEN kan registreres i  ditt spillekort til fordel for Hvasser og Brøtsø Historieforening.
Org. nr. 994 627 805