Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening
- stiftet 20. oktober 1995 -
   Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENING
Publikasjoner:

Hvasser og Brøtsø Historieforening har gitt ut
9 historiske hefter:
Hvasser "et  kongerike for seg selv
Hvasser i sang og dikt
Oppvekst
"Dill og dall" Hvassers butikker
Telegrafstasjonen, Tollstasjonen, sentralen og  posten..
Skolen i våre hjerter  skolehistorie fra Hvasser
Fiske på Hvasser, Brøtsø og omliggende øyer…
Sandøsund - havna før og nå  -  liv og virksomhet
Hvasserveien  -  Folk og hus fra Sandøsund til Øra
LEVD LIV på øyene våre "Historier Fra Folkemunne"

4 bøker:
Øyboere i krig
Los ved Færder Losvesenets historie i det sønnenfjelske Norge
Los på Hvasser - stort og smått fra loslivet
Avhold, misjon, fest og glede - foreningsliv på Hvasser og Brøtsø i mer enn 100 år 

Trykk på titlene eller bildene  for omtale

Kontaktperson:
Bente Heilo
leder@hvasserhistorie.no
mob.  938 15 047

Alle utgivelser har
nedsatt i pris!

Alle utgivelser kan kjøpes
hos Joker i Sandøsund og
Blå Antikk i "Banken".
Hvasserhefter og bøker kan bestilles på nettsiden
BESTILLINGSSKJEMA
Webansvarlig :
K. Sundsåsen
Nytt historisk hefte i 2018