Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening
- stiftet 20. oktober 1995 -
   Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENING

Styret 2018

Leder            Bente Heilo                                
Kasserer      Marianne Brun
Sekretær     Jan Erik Pettersen                             
Styrem.        Bjørg M. Olsen                         
                       Anniken Hauge                         
                       Elisabeth Jansen Vogt                            
                       Frank Sørensen                                     

Vara.            Tore Marthinsen                      
                       Reidar Lange 
                       Egil Jahre                               
                       Jan Willy Abrahamsen
                       Hans Juel Næss           

Andre oppgaver:

Materialforvalter   Thor Bjørndalen         
Fotoansvarlig          Kari Sundsåsen           
Gårdshistorie          Asbjørg Økland           
Revisor                     Kirsten Abrahamsen   

Valgkomite              Ivar Andersen
                                                  
Kontaktperson:
Bente Heilo
leder@hvasserhistorie.no
mob.  938 15 047

Webansvarlig :
K. Sundsåsen
Årsmelding 2012 -13
Årsmelding 2014
Årsmelding 2015
Årsmelding 2016
Årsmelding 2017
93 81 50 47
92 81 11 22
91 71 90 98
41 45 85 70
99 10 91 52

92 61 81 28

91 19 19 26
92 42 73 61
33 39 32 89
90 55 69 44
95 12 31 4140 16 17 06
99 42 31 74
91 57 35 33
91 65 21 52

92 03 77 79


Vi minner om at GRASROTANDELEN kan registreres i  ditt spillekort til fordel for Hvasser og Brøtsø Historieforening.
Org. nr. 994 627 805