Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening
- stiftet 20. oktober 1995 -
   Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENING

Styret 2020

Leder            Bente Gjertsen                                
Kasserer      Marianne Brun
Sekretær     Ellen Bryng                             
Styrem.        Bjørg M. Olsen                         
                       Kaare Weider                       
                       Svein Groth                          
                       Frank Yngvar Sørensen                                     

Vara.            Tore Marthinsen                      
                       Marit Waksvik 
                       Thore Vidar Smith Fredriksen                        
                       Jan Willy Abrahamsen
                       Hans Juel Næss   
                       Rolf Korneliussen  
                       Tone Horntvedt    

Andre oppgaver:

Materialforvalter   Thor Bjørndalen         
Fotoansvarlig          Kari Sundsåsen           
Gårdshistorie          Asbjørg Økland
Revisor                      Kirsten Abrahamsen   


                                                  
Kontaktperson:
Bente Heilo
leder@hvasserhistorie.no
mob.  938 15 047

Webansvarlig :
K. Sundsåsen
Årsmelding 2012 -13
Årsmelding 2014
Årsmelding 2015
Årsmelding 2016
Årsmelding 2017
Årsmelding 2018
Årsmelding 2019
95 96 92 77
92 81 11 22
98 82 96 56
41 45 85 70
90 16 65 25
95 03 98 88
92 61 81 28

91 19 19 26
93 85 08 80
91 17 64 71
90 55 69 44
95 12 31 41
47 34 42 39
91 32 62 3940 16 17 06
99 42 31 74
91 57 35 33
33 39 32 89Vi minner om at GRASROTANDELEN kan registreres i  ditt spillekort til fordel for Hvasser og Brøtsø Historieforening.
Org. nr. 994 627 805