- stiftet 20. oktober 1995 -
   Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENING
Webansvarlig :
K. Sundsåsen
Kontaktperson:
Bente Heilo
leder@hvasserhistorie.no
mob.  938 15 047

Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening

Åpent medlemsmøte 08.04.2019
Foredrag ved entomolog Arne Fjellberg

"Øynatur i endring - hva skjer med fauna og flora"

I vakkert vårvær arrangerte Hvasser og Brøtsø Historieforening en åpen medlemskveld på "Lokalet" med et høyaktuelt foredrag om endringene i øyenes fauna og flora.
Entomolog Arne Fjellberg fra Tjøme er en anerkjent spesialist på temaet og levende interessert i alt som gror og rører seg på og under jordoverflaten, og han har særlig interessert seg for Tjømes flora og fauna. I tillegg er han en god formidler og en ettertraktet foredragsholder, så mange hadde møtt opp for å få med seg hans betraktninger denne kvelden.
Han hadde satt sammen et interessant foredrag med bilder som viste oss en side av naturen vår som vi vanligvis ikke ser eller legger merke til, og han la særlig vekt på livet i strandsonen.

Arne Fjellberg i levende dialog med publikum om hans store og viktige engasjement.
I denne smale sonen i overgangen mellom sjø og land, som er i stadig endring på grunn av havets kraftige påvirkning, lever en mengde småkryp og planter som er særegne for dette miljøet. Det er dette miljøet Arne er opptatt av, og som han ville gi oss et innblikk i ved hjelp av bilder og levende beskrivelser.

I flomålet og i grass- og sanddynene innenfor finnes det - til tross for de kraftige endringene som vind og sjø stadig utsetter området for, et yrende liv. Her finnes sjeldne edderkopper, strandmaurløver, spretthaler og mye annet - for ikke å snakke om alle de særegne plantene. Arne viste fine bilder av noen av disse krypene og av noen av de vakre blomster vi finner her.
Han understreket viktigheten av å beholde disse områdene som de er, og han var veldig tydelig på at den nedbyggingen vi ser i enkelte hytteområder hvor plener o.l. utvides helt til strandkanten kan gjøre stor skade på dette unike naturområdet. Noen arter har forsvunnet og andre er i faresonen på grunn av menneskeskapte endringer.
Men han var samtidig klar på at naturen selv hele tiden er i endring i disse områdene. Sand og tang og tare vaskes på sjøen og skylles opp igjen. Sandsletter gror igjen eller blir omgjort til rene sanddyner alt etter hvordan vind og erosjon får slippe til. Dette er en naturlig og stadig pågående effekt. Og dyr og planter flytter med.
Han viste et eksempel på dette fra strand-bukta nord på Sandø hvor et plantet vindfang av furu-trær var fjernet slik at et relativt magert område med skogbunn påny ble liggende åpent. Her skrapte de rent et lite stykke ned til sanden under. Denne flekken, som i utgangspunktet var fri for liv, ble i løpet av et par år påny invadert av småkryp. Han viste et bilde med mange groper hvor strandmaur-løvene hadde satt opp sine feller.

Til venstre ser vi groper hvor strandmaurløvene, til høyre, ligger og lurer på sitt bytte.

Under ser vi Nonsblom.
Foredraget handlet også om floraen i kystsonen. Blant annet fortalte han om den sjeldne blomsten, Nonsblom, som har frø som kan ligge i dvale nede i bakken i mange år inntil den av en eller annen grunn kommer opp til overflaten og spirer. Så kan den blomstre en sommer, for deretter å forsvinne til neste gang frøene eksponeres i overflaten. Han hadde selv sett en hel åker syd på Hvasser etter at et område var ryddet og tilsådd med grass. Så ble de borte igjen.

Han avsluttet med å kommentere oppslagene i pressen om at "insektene er i ferd med å dø ut". Et utsagn han ikke ville gå god for. Påstandene kom, etter hans mening, som en følge av et selektivt utvalg av temaer i en artikkel som egentlig handlet om årsakene til at så mange insekter blir borte.
Selv er han ikke bekymret for at alle insekter skal dø ut, men for at mange utsatte arter kan forsvinne.
Dette fikk flere av tilhørerne til å stille spørsmål og til å kommentere påstandene. Det er tydelig at dette engasjerer folk og at mange har meninger om temaet. Vi skal ikke trekke noen konklusjoner, men kun konstatere at temaet engasjer.
Deretter takket han for oppmerksomheten, hvoretter vår leder, Bente Heilo, takket ham for et interessant og engasjerende foredrag.

Så ble det kaffe og kaker, og mens praten gikk ble det lotteri med åresalg og mange fine gevinster.

Ca 55 personer deltok i kveldens tilstelning, og alle fikk en velment takk fra Bente og et ønske om god påske på kjøpet.

Referent
Jan Erik Pettersen