- stiftet 20. oktober 1995 -
   Hvasser og Brøtsø
HISTORIEFORENING
Webansvarlig :
K. Sundsåsen
Kontaktperson:
Bente Heilo
leder@hvasserhistorie.no
mob.  938 15 047

Rettighetene tilhører
Hvasser og Brøtsø
Historieforening

Levd liv på øyene våre
"Historier Fra Folkemunne"

Lokalhistorisk hefte utgitt av Hvasser og Brøtsø Historieforening i 2018
Tolv av våre øyboere forteller om sine opplevelser gjennom intervju eller omtale og bilder.

Pris 150 kr

Selges hos Joker i Sandøsund, Kystmuseet, Blå Antikk, Tjøme Historielags museum på Haug og på Frivillighetssentralen på Tjøme.

Heftet kan bestilles her
Vi minner om at GRASROTANDELEN kan registreres i  ditt spillekort til fordel for Hvasser og Brøtsø Historieforening.
Org. nr. 994 627 805