Los på Hvasser

stort og smått fra loslivet

I denne boken fortelles den lokale historien om Hvasserlosens innsats gjennom 300 år. Den inneholder oversikt over losskøyter, loser, losbåtmenn og andre som på forskjellige måter har bidratt til å sørge for trygg ferdsel for sjøfarende til alle tider.

Boken er rikt illustrert med flere hundre bilder

  • Type: bok
  • Redaktør: Einar Chr. Erlingsen
  • ISBN 978-82-998394-1-9
  • Utgiver: Hvasser og Brøtsø Historieforening 2012
  • Pris 250 kr Medlemspris 200 kr