Telegrafstasjonen, Tollstasjonen, Sentralen og Posten

– som ble historie

Hefte nr. 5 i serien «Hvassers historie»

  • Type: Hefte
  • Forfattere: Einar Chr. Erlingsen og Asbjørg Økland
  • Utgiver: Hvasser og Brøtsø Historieforening 2001
  • Pris: 50 kr