Vi har i dag 224 medlemskap og ønsker oss flere!
Vi ønsker velkommen til aktive medlemmer som vil hjelpe
oss å registrere lokalhistorie og til medlemmer som bare vil støtte arbeidet vårt.

Møter og kulturvandringer høst og vår.
Nyhetsbrev pr mail/post flere ganger i året.
Ved nyutgivelser gir vi medlemsrabatt!

Medlemskap for
enkeltperson 200 kr
familie 250 kr

Ønsker du å melde deg inn, send pr mail til leder Bente Gjertsen

Historieforeningens bank ktnr. 1594.39.82667
VIPPS 96956

Postadresse er:
Hvasser og Brøtsø Historieforening
v. sekretær Tone Horntvedt
Nordhavna 12
3148 Hvasser

Husk både ditt navn, postadresse, telefon og email hvis du har!