Styret:

Navn Tlf E-post
Bente Gjertsen
leder
95969277 bente.gjertsen.priv@gmail.com
Marianne Brun
kasserer
92811122 brunmarianne53@gmail.com
Ellen Bryng
sekretær
98829656 ellenbryng@gmail.com
Tone Horntvedt
styremedlem
91326239 tonehorntvedt@gmail.com
Anne Lise Olsen
styremedlem
alolsen@online.no
Kaare Weider
styremedlem
90166525 kaareweider52@gmail.com
Svein Groth
styremedlem
95039888 svein@groth.cc
Varamedlemmer:    
Dan Pedersen 91191926  tormart@online.no
Vidar Fredriksen
Rolf Korneliussen 47344239 kobnel@online.no
Andre oppgaver:    
Kari Sundsåsen
fotoansvarlig
99423174 k.sundsaasen@gmail.com
Thor Bjørndalen
materialforvalter
40161706
Anniken Hauge
gårdshistorie
99109152 annikenhauge45@gmail.com
Kirsten Abrahamsen
revisor
91652152 ja.bra@online.no