Styret:

Navn Tlf E-post
Bente Gjertsen
leder
95969277 bente.gjertsen.priv@gmail.com
Marianne Brun
kasserer
92811122 brunmarianne53@gmail.com
Tone Horntvedt
sekretær
91326239 tonehorntvedt@gmail.com
Anne Lise Olsen
styremedlem
95190556 alolsen@online.no
Svein Groth
styremedlem
95039888 svein@groth.cc
Kaare Weider
styremedlem
90166525 kaareweider52@gmail.com
Frank Andersen
styremedlem
95137078 franand@frisurf.no
Varamedlemmer:    
Dan Pedersen 91191926  tormart@online.no
Vidar Fredriksen
Einar Chr Erlingsen 93401974 einar@fmedia.no
Andre oppgaver og ansvar
Kari Sundsaasen
fotoansvarlig
99423174 k.sundsaasen@gmail.com
Anniken Hauge
gårdshistorie og Fra Folkemunne
99109152 annikenhauge45@gmail.com
Thor Bjørndalen
materialforvalter
99423174
Kirsten Abrahamsen
revisor
91652152 ja.bra@online.no