Gjennom tiden har Hvasser og Brøtsø historieforening publisert mange artikler.
Hvasser og Brøtsø Historieforening har gitt ut flere historiske hefter og bøker

Alle utgivelser kan kjøpes hos Joker i Sandøsund og Blå Antikk i «Banken». Hvasserhefter og bøker kan bestilles