Historisk kart

Historisk kart over Brøtsø og Hvasser

Historieforeningen har fått tegnet et historik kart, hvor mange av de gamle stedsnavnene er skrevet inn.

  • Type: Kart
  • Ansvarlig: Svein Groth
  • Utgiver: Hvasser og Brøtsø Historieforening
  • Pris: Kr 350