Til dere som er interessert i lokalhistorie fra Hvasser og Brøtsø!

Asbjørg Økland fotografert da hun sommeren 2015, sammen med Egil Jahre,  mottok livsvarig æresmedlemskap i Hvasser og Brøtsø Historieforening.

I juni 1999 leverte jeg en perm til Hvasser og Brøtsø Historieforening med det jeg gjennom flere år hadde samlet om gårder/hus på Hvasser og Sandø i forbindelse med folketellingene fra 1865, 1875, 1891 og 1900. Jeg tenkte permen kunne ligge til gjennomsyn i Historielagets lokaler på Loshuset. 

Vinteren/våren 2001/2002 har jeg gått gjennom denne permen og lagt ved det jeg har samlet de siste årene. Det er nå blitt tre permer! 

Perm 1 og Perm 2 inneholder opplysninger om gårder/hus på Hvasser og Sandø med utgangspunkt i folketellingen fra 1875. 

Perm 3 inneholder opplysninger om hus som ble bygget i tiden 1875 1891 og hus som ble bygget i tiden 1891-1900. 

Perm 4 inneholder opplysninger om alle gårder/hus på Brøtsø og Vass kalven med utgangspunkt i folketellingen fra 1875. Denne permen har jeg laget vinteren/våren 2001/2002. 

Jeg håper dette vil fremme interessen for vår lokalhistorie og at mange vil finne nye opplysninger om sin slekt her ute. 

Alle de 4 permene er levert Hvasser og Brøtsø Historieforening i juni 2002.

 

 

 

PS fra Hvasser og Brøtsø Historieforening: 

I perioden 2002 til 2019 Har Asbjørg Økland kommet med oppdaterte opplysninger og tillegg til gårdshistorien på Hvasser og Brøtsø. Hennes bidrag  til å kartlegge, skrive ned, systematisere og formidle denne viktige historien,  består nå av 5 permer som befinner seg i historieforeningens varetekt. 

Alle permene er skannet inn alfabetisk av undertegnede på vegne av foreningen. Den innbyrdes rekkefølgen under hvert hovedpunkt følger det mønsteret og den rekkefølgen som Asbjørg Økland har i sine permer. 

Hvasser og Brøtsø Historieforening er meget takknemlige for det utrolige arbeidet Asbjørg Økland har gjort for å ta vare på øyenes historie for etterslekten. 

Hvasser august 2020, På vegne av Hvasser og Brøtsø Historieforening: Anniken Hauge

Folketelling 1. jan. 1891 Vasser
with Ingen kommentarer

FOLKETELLING 1. JANUAR 1891 – VASSER ØSTGÅRDEN Lorens Berg, skolelærer h. Albertine Johanne, f. Andreassen, fra Asker d. Aslaug d. Solveig Margrete Johannessen, tjenestepike, f. 1874, fra Sandherrad Anna Kathrine Løfvquist, lærerinne, f. 1866, fra Tønsberg ØSTGÅRDEN Marthea Kristensen, f. 1844, enke … Read More

Nye hus bygget i tiden 1891-1900 Vasser:
with Ingen kommentarer

Østgården – gnr 31 og 32  Hans Jørgen Hansen Anton Abrahamsen Ludvig Kristiansen Hans Jørgensen Gina Kristensen Hans Otto Andersen  Oppegård – gnr 38  Jørgen Jansen  Vestgården – gnr 30  Ole Anton Hansen  Kruke – gnr 33  Hans Jørgen Pedersen  … Read More

Nye hus bygget i tiden 1875-91 
with Ingen kommentarer

Næs – gnr 29  Martinius Rasmussen Johannes Johannessen Jan Sørensen Justinius Larsen  Vestgården – gnr 30  Johan Jørgensen  Østgården Østre – gnr 31  Jakob Weibust Sanne Hans Larsen  Østgården Vestre – gnr 32  Rikard Rasmussen Ole Abrahamsen Kristian Olsen Anton … Read More

Husdyrhold på Vasser og Sandø i 1875:
with Ingen kommentarer

[table id=1 /] I 1875 var det 83 husstander her, 78 på Vasser, 5 på Sandø. 

Folketelling 31. desember 1865 for Vasser, Brøtsø og Færder
with Ingen kommentarer

FOLKETELLING 31. DESEMBER 1865 – VASSER, BRØTSØ OG FÆRDER  NÆSS  Hans Johannessen Næss, husfader, fragtemand, 47 år h. Anne Marie Reinertsdatter, 48 år d. Rise Hansdatter, 21 år, ugift, moderen behjelpelig d. Anne Hansdatter, 15 år s. Johannes Hansen, 17 … Read More

Folketælling for Kongeriget Norge den 31te December 1875 – Brøtsø og Vaskalven
with Ingen kommentarer

Brøtsø og Vaskalven    BRØTSØ SØNDRE  Liste No. 85 Matr.-Løbe-No. 974a – Andreas Hansen Andreas Hansen, husfader, gift, matros, gaard- og selveier, f. 1815 Lovise Marie Hansen, hans kone, gift, f. 1820 i Tjølling Hans Andreassen, deres søn, ugift, matros, … Read More

Folketælling for Kongeriget Norge den 31te December 1875 – Vasser, Sandø og Færder
with Ingen kommentarer

NÆS  Liste No. 1 Matr.-Løbe-No. 104a – Thore J. Næss’ Gaard*  Thore Næss, husfader, gaardbruger, skibsreder, selveier, F.1813 Henrikke Marthea Næss, f. Johnsen, hans kone, f. 1813 Henriette Hansdatter, tjenestepige, ugift, f. 1850 Henrikke Henriksdatter, tjenestepige, ugift, f. 1844 Justinius … Read More

FOLKETELLING 1. FEBRUAR 1801 – BRØTSØ, SANDØ, VASSER 
with Ingen kommentarer

Gårder/hus:  Det var bare på Krukeholmen og Krukestranda det ikke var gårder, på Krukeholmen var det 2 hus, på Krukestranda 1 hus. Det var for det meste flere husholdninger på hver gård.  Til sammen: 28 gårder/hus  Folketelling 1801 – Hvasser … Read More