Nye hus bygget i tiden 1875-91 

with Ingen kommentarer

Næs gnr 29 

Martinius Rasmussen
Johannes Johannessen
Jan Sørensen
Justinius Larsen 

Vestgården gnr 30 

Johan Jørgensen 

Østgården Østre gnr 31 

Jakob Weibust Sanne
Hans Larsen 

Østgården Vestre gnr 32 

Rikard Rasmussen
Ole Abrahamsen
Kristian Olsen
Anton Andreassen
Abdon Olaussen
Henrik Severin Edvardsen
Karl Edvard Andersen
Anders Fredrik Eliassen
Karl Nilsen (BryggeKarl)
Mathea Kristensen 

Kruke – gnr 33 

Severin Evensen
Anton Evensen
Anton Pedersen
Rikard Andersen
Reinert Edvardsen 

Sangnr 34 

Ingen nye hus 

StoreFærder gnr 35 

Sønstegård gnr 36 

Olaus Hansen
Anne Marie Torbjørnsen
Nils Sandberg Kristensen 

Megården gnr 37

Ingen nye hus 

Oppegård gnr 38 

Anon Bernhard Anonsen
Johan Petter Eliassen 

Det ble bygget 27 nye hus på Vasser i tiden 18751891