Folketælling for Kongeriget Norge den 31te December 1875 – Brøtsø og Vaskalven

with Ingen kommentarer

Brøtsø og Vaskalven 

 

BRØTSØ SØNDRE 

Liste No. 85
Matr.-Løbe-No. 974a – Andreas Hansen

Andreas Hansen, husfader, gift, matros, gaard- og selveier, f. 1815
Lovise Marie Hansen, hans kone, gift, f. 1820 i Tjølling
Hans Andreassen, deres søn, ugift, matros, f. 1856
Andrine Ludvikka Andreasdatter, deres datter, hjelper foreldrene, f. 1848

Mathias M. Gulliksen, husfader, gift, skibstømmermand, søfarende, f. 1845
Helene Karoline Gulliksen, hans kone, gift, f. 1852

Karen Henrikke Olsdatter, husmoder, enke, arbeiderske, f. 1825 Lovise Hansdatter, hendes datter, ugift, f. 1860 Olga Elonore Hansdatter, hendes datter, f. 1865

Kreaturhold: 1 ku
Udsæd: 1/8 tønde rug, 1/8 tønde byg, 1/4 tønde havre2 tønder poteter

Liste No. 86
Matr. Løbe-No. 97 Ab – Hans Hansen

Hans Hansen, husfader, gift, matros, gaard- og selveier, f. 1842
Gina Kristoffersdatter, hans kone, gift, f. 1843
Maren Sofie Hansdatter, deres datter, f. 1872
Kristoffer Emil Hansen, deres søn, f. 1875
Elias Berntsen, pleiebarn, f. 1863
Lovise Hansdatter, hans moder, enke, hos sønnen, f. 1819

Kreaturhold: 1 ku, 1 faar
Udsæd: 3/8 tønde rug, 5/8 tønde havre, 4 5/8 tønder poteter

Liste No. 87
Matr.-Løbe-No. 97 Ab – Søren Hansens Hus

Søren Hansen, husfader, gift, matros, f. 1845
Martine Torgersdatter, hans kone, gift, f. 1847
Lovise Sørensdatter, deres datter, f. 1869
Hans Kristian Sørensen, deres søn, f. 1871
Anne Sørensdatter, deres datter, f. 1874

Kreaturhold: Intet
Udsæd: Intet

Liste No. 88
Matr.-Løbe-No. 97b – Nils Eliassen, Espevik

Nils Eliassen, husfader, gift, lods, huseier, f. 1837
Hanna Helene Andreasdatter, hans kone, gift, f. 1844
Andreas Nilsen, deres søn, f. 1867
Julie Mathilde Nilsdatter, deres datter, f. 1869
Lovise Marie Nilsdatter, deres datter, f. 1871
Elias Nilsen, deres søn, f. 1874

Kreaturhold: Intet
Udsæd: 2 tønder poteter

Liste No. 89
Matr.-Løbe-No. 97b – Thor Hansen, Espevik

Thor Hansen, husfader, gift, skibstømmermand, søfarende, huseier, f. 1831 i Hedrum
Bolette Evensdatter, hans kone, gift, f. 1849
Sofie Bredine Thorsdatter, deres datter, f. 1871
Helga Marie Thorsdatter, deres datter, f. 1873

Karl Edvard Andersen, husfader, gift, jordbrugsarbeider, f. 1842 i Svarteborg Socken, Sverige
Inger Benjaminsdatter, hans kone, gift, f. 1840 i Qville Socken, Sverige
Amanda Karoline Karlsdatter, deres datter, f. 1872

Kreaturhold: Intet
Utsæd: 1 3/4 tønder poteter

Liste No. 90
Matr.-Løbe-No. 98A – Dorothea Bjerkø

Emilie Marie Mathisen, kone, gift, f. 1842
Olga Marie Jakobsdatter, datter, f. 1867
Dina Kathinka Jakobsdatter, datter, f. 1870
Jakob Gilmar Jacobsen, sønn, f. 1874

Maren Dorothea Bjerkø, husmoder, enke, jordbrug, selveier, f. 1813 i Ramnes
Inger Kristine Torgersdatter, tjenestepige, ugift, f. 1829
Martin Olsen, logerende, ugift, snekker, f. 1825 i Styrvold

Jakob Mathisen, husfader, gift, skibstømmermand og søfarende, i Amerika, f. 1840 i Styrvold

Kreaturhold: 1 ku, 2 kalver
Udsæd: 1/4 tønde rug, 4 skaalpund græsfrø, 3 tønder poteter

Liste No. 91
Matr.-Løbe-No. 98A – Lorents Brede Gjertsen

Lorents Brede Gjertsen, husfader, gift, fragtemand, huseier, f. 1823
Helvig Marie Gjertsen, f. Sundene, hans kone, gift, f. 1833
Torger Jakobi Gjertsen, deres søn, matros, ugift, f. 1857
Anon Gjertsen, deres søn, f. 1862
Lorentz Brede Gjertsen, deres søn, f. 1868
Emil Mauritz Gjertsen, deres søn, f. 1872
Helene Marie Gjertsen, deres datter, f. 1875

Kreaturhold: Intet
Udsæd: 1 tønde poteter

Liste No. 92
Matr.-Løbe-No. 98B – Anne Katrine Andersen

Anne Katrine Andersen, husmoder, enke, skreddersøm, huseier, f. 1825 i Holmestrand
Ole Sandøe Andersen, søn, matros, ugift, f. 1858
Hans Bernhard Andersen, søn, f. 1860
Julie Andersen, datter, f. 1868
Anders Peder Edstrand, logerende, ugift, matros, f. 1853 i Vestervik Socken, Sverige

Kreaturhold: Intet
Udsæd: 2 tønder poteter

Liste No. 93
Matr.-Løbe-No. 98C – Martin Thoresen

Martin Thoresen, husfader, gift, gaard- og selveier, sømand, fisker, f. 1832 på Nesodden
Anne Kristine Andreasdatter, hans kone, gift, f. 1829 i Frogn sogn, Drøbak
Kristian Thorvald Martinsen, søn, hjelper faderen, f. 1854 på Nesodden
Johan August Martinsen, søn, f. 1856 på Nesodden
Karl Martinius Martinsen, søn, f. 1857 på Nesodden
Anton Ludvig Martinsen, søn, f. 1860 i Soner Sogn, Vestby
Bernt Pauli Martinsen, søn, f. 1862 på Nesodden
Josefine Emilie Martinsdatter, datter, f. 1864 på Nesodden
Olai Gunnerius Martinsen, søn, f. 1866 på Nesodden
Anna Mathilde Martinsdatter, datter, f. 1868 på Nesodden
Gunda Elise Martinsdatter, datter, f. 1869 på Nesodden
Fredrik Oscar Martinsen, søn, f. 186? i Kristiansand

Kreaturhold: 2 kjør
Udsæd: 7 tønder poteter

Liste No. 94
Matr.-Løbe-No. 99a – Hans Thorsen

Hans Thorsen, husfader, gift, gaards- og selveier, huseier, fisker, f. 1825
Henrikke Elisabet Rasmusdatter, hans kone, gift, f. 1833 i Flekkefjord
Gunhild Marie Hansdatter, datter, f. 1866
Inga Severine Hansdatter, datter, f. 1868
Hanna Elisabet Hansdatter, datter, f. 1870
Hans Hansen, søn, f. 1875
Torger Adolf Hansen, søn, matros, f. 1854

Kreaturhold: 1 ku, 1 kalv
Udsæd: 1/4 tønde rug, 1/4 tønde byg, 1/4 tønde havre, 3 1/2 tønde poteter

Liste No. 95
Matr.-Løbe-No. 99c – Samuel Kristiansen

Samuel Kristiansen, husfader, gift, skibstømmermand, verftsarbeider, f. 1837 i Askiem(?) Sockn, Sotnæs i Sverige
Anne Marie Thorsdatter, hans kone, f. 1827
Kristian Samuelsen, søn, f. 1864
Theodor Samuelsen, søn, f. 1866

Kreaturhold: Intet
Udsæd: 1/4 tønde rug, 4 tønder poteter

Liste No. 96
Matr.-Løbe-No. 99Ba – Martin Andreassen

Martin Andreassen, husfader, gift, gaard- og selveier, fisker, f. 1822 på Nesodden
Maren Pedersdatter, hans kone, gift, f. 1829 i Rakkestad
Olai Martinsen, søn, f. 1862 på Nesodden
Johan Ludvig Martinsen, f. 1867 på Nesodden
Bernhard Pauli Martinsen, f. 1872 på Nesodden

Ingeborg Aslaksdatter, hans moder, enke, delvis fattigforsørgelse, hos sønnen, f. 1798 i Ski
Ole Larsen, enkemann, til forpleining, fattigforsørgelse, f. 1784 på Nesodden
Hans Peter Evensen, tyende, fiskerdreng, ugift, f. 1831 på Nesodden

Kreaturhold: 1 ku, 1 faar
Udsæd: 1/4 tønde byg, 3/8 tønde havre, 5 tønder poteter

Liste No. 97
Matr.-Løbe-No. 99Bb – Hans Henrik Thorsen

Hans Henrik Thorsen, husfader, enkemann, gaard- og selveier, huseier, matros, f. 1838
Theodora Josefine Hansdatter, datter, f. 1864
Thomine Thorsdatter, husholderske, ugift, f. 1843
Nilie Pedersdatter, svigermoder, enke, fattigforsørgelse, f. 1801 på Nøtterø

Kreaturhold: 1 ku
Udsæd: 1/8 tønde byg, 1/4 tønde havre, 3 tønder poteter

BRØTSØ NORDRE 

Liste No. 98
Matr.-Løbe-No. 100c – Ole Jahnsen

Ole Jahnsen, husfader, gift, gaardbruger, selveier, lodsdreng, f. 1825
Petrea Bolette Jahnsen, hans kone, f. 1831
Barbra Jahnsen, datter, ugift, hjelper moderen, f. 1859
James Jahnsen, søn, f. 1862
Peder Jahnsen, søn, f. 1865
Berthe Andrea Jahnsen, datter, f. 1868
Othilie Pamilie Jahnsen, datter, f. 1874

Kreaturhold: 3 kjør, 2 faar
Udsæd: 3/8 tønde byg, 3/4 tønde havre, 4 tønder poteter

Liste No. 99
Matr.-Løbe-No. 100b – Søren Arnesen

Søren Arnesen, husfader, gift, skibstømmermand, søfarende, gaardbrug, f. 1821
Margrethe Larsdatter, hans kone, f. 1817 i Stokke
Lauritz Mathias Sørensen, søn, matros, f. 1852
Karoline Laurette Sørensdatter, datter, hjelper moderen, f. 1857

Kreaturhold: 2 kjør
Udsæd: 3/8 tønde rug, 1/4 tønde byg, 1/2 tønde havre, 2 1/2 tønde poteter

Liste No. 100
Matr.-Løbe-No. 100aA – Hans Bernhard Hansen

Lena Jørgensdatter, kone, gift, den fraværende Hans Bernhard Hansens kone, f. 1843
Hartvig Bernhard Hansen, søn, f. 1871
Peder Burø Hansen, søn, f. 1874
Else Kristine Hansdatter, hendes moder, enke, føderaad, f. 1804 i Tjølling

Hans Bernhard Hansen, husfader, gift, matros, f. 1839, oppholder seg i London

Kreaturhold: 1 ku, 1 kalv
Udsæd: 1/4 tønde rug, 1/8 tønde byg, 3 skaalpund græsfrø, 2 tønder poteter

Liste No. 101
Matr.-Løbe-No. 100aB – Per Eliassens Enke

Andrine Jørgensdatter, husmoder, enke, pensionert lodsenke, lidt jordbrug, selveier, f. 1837
Helga Elise Pedersdatter, datter, f. 1862
Henrik Pedersen, søn, f. 1865
Emil James Pedersen, søn, f. 1868
Pamelie Andrine Pedersdatter, datter, f. 1870
Ingeborg Marie Pedersdatter, datter, f. 1872

Kreaturhold: 1 ku, 1 faar
Udsæd: 1/4 tønde rug, 1/8 tønde byg, 4 skaalpund græsfrø2 tønder poteter

Liste No. 102
Matr.-Løbe-No. 100 – Johannes Hansens Hus

Johannes Hansen, husfader, ugift, landhandler, f. 1820
Josefine Torgersdatter, tyende, ugift, tjenestepige, f. 1855

Kreaturhold: Intet
Udsæd: Intet

Liste No. 103
Matr.-Løbe-No. 100 – Jakob Hansen

Jakob Hansen, husfader, gift, fisker, f. 1829
Anne Pauline Hansen, kone, f. 1828
Hans Jakobsen, søn, matros, f. 1855
Anton Johannessen, stedsøn, matros, f. 1856
Bernhard Jakobsen, søn, f. 1868

Kreaturhold: Intet
Udsæd: 1/2 tønde poteter

Liste No. 104
Matr.-Løbe-No. 100 – Erik Iversen

Erik Iversen, husfader, gift, snedker, huseier, f. 1822 i Holmestrand
Anne Sofie Andersdatter, husmoder, f. 1823
Johan Eriksen, søn, ugift, skibstømmermand, søfarende, f. 1850
Anders Eriksen, søn, ugift, natros, f. 1852
Emilie Annette Eriksdatter, datter, f. 1860
Julie Eriksdatter, datter, f. 1863
Torger Eriksen, søn, f. 1866

Kreaturhold: Intet
Udsæd: 1 1/2 tønde poteter

VASKALVEN 

Liste No. 105
Matr.-Løbe-No. 101b, 112b, 114b, 113b, 114g – Ole Hansen

Ole Hansen, husfader, gift, gaardbruker, selveier, fisker, f. 1817 i Raade
Anne Margrethe Hansen, kone, gift, f. 1821 i Raade

Kreaturhold: 1 hest, 4 kjør, 1 kalv, 2 faar
Utsæd: 3/8 tønde hvede, 4 tønder poteter

Liste No. 106
Matr.-Løbe-No. 101b, 112b, 114b, 113b, 114g – Henrik Nilsen

Henrik Nilsen, husfader, gift, fisker, huseier, f. 1834 i Raade
Othilie Kristoffersdatter, kone, gift, f. 1835
Fredrikke Dorthea Henriksdatter, datter, f. 1863
Maren Sofie Henriksdatter, datter, f. 1865
Nils Henriksen, søn, f. 1867
Henrik Henriksen, søn, f. 1859
Oluf Henriksen, søn, f. 1869

Kreaturhold: 1 ku .
Udsæd: 3 tønder

Liste No. 107
Matr.-Løbe-No.101b, 112b, 114b, 113b, 114g – Jakob Andreassen

Jakob Andreassen, husfader, gift, fisker, huseier, f. 1844
Karen Oline, kone, gift, f. 1838 i Os Sogn, Rakkestad
Hans Anton Jakobsen, søn, f. 1867
Berthe Elise Jakobsdatter, datter, f. 1869
Maren Sofie Jakobsdatter, datter, f. 1870
Jakob Kristian Jakobsen, søn, f. 1872
Otto Marentius Jakobsen, søn, f. 1874

Edvard Hansen, logerende, ugift, matros, f. 1853 i Os Sogn, Rakkestad
Theodor Hansen, logerende, ugift, matros, f. 1856 i Os Sogn, Rakkestad
Johannes Hansen, tyende, tjenestedreng, ugift, f. 1858 i Os Sogn, Rakkestad

Kreaturhold; mangler
Udsæd: mangler

HOLME 

Liste No. 156
Matr.-Løbe-No. 102b – Holmø

Lars Gjertsen, husfader, gift, skibsræder, gaardbruger, f. 1827
Rise M. Gjertsen, kone, gift, f. 1833
Marie Gjertsen, datter, hjelper moderen, f. 1859
Torger Gjertsen, søn, forsørges af faderen, f. 1861
Hans Gjertsen, søn, ligesaa, f. 1866
Lars Gjersen, søn, ligesaa, f. 1868
Ragnhild Gjertsen, datter, ligesaa, f. 1871
Asora Gjertsen, datter, ligesaa, f. 1874

Edvard Pettersen, tyende, ugift, tjenestekarl, f. 1846 i Sverige
Maren Johannesdatter, tyende, ugift, tjenestepige, f. 1852
Henriette Eriksdatter, tyende, ugift, tjenestepige, f. 1854
Oline Olsdatter, tyende, ugift, tjenestepige, f. 1853

Kreaturhold: 1 hest, 3 kjør, 3 faar
Udsæd: 1/2 tønde rug, 2 tønder havre, 20 skaalpund græsfrø, 5 tønder poteter

Liste No. 157
Matr.-Løbe-No. 103A, 102a – Holmø

Hans Torgersen, husfader, gift, skibsræder, gaardbruger, f. 1806
Anne M. Torgersen, kone, gift, f. 1811
Gjert Torgersen, søn, ugift, skibsfører, f. 1848
Karen Torgersen, datter, ugift, hjelper moderen, f. 1843
Henriette Torgersen, datter, ugift, hjelper moderen, f. 1845

Nils Johannessen, tyende, ugift, tjenestegutt, f. 1830 i Sverige
Hanna Andersdatter, tyende, ugift, tjenestepige, f. 1855
Andrine Andersdatter, tyende, ugift, tjenestepike, f. 1853
Josefine Andersdatter, tyende, ugift, tjenestepike, f. 1859

Kreaturhold: 2 hester, 1 føl, 5 kjør, 1 kalv, 4 faar2 svin
Udsæd: 1/4 tønde hvede, 1 tønde rug, 1 tønde byg, 3 tønder havre, 60 skaalpund græsfrø, 8 tønder poteter

Liste No. 158
Matr.-Løbe-No. 103B – Holmø

Mikal Hansen, husfader, gift, fisker, huseier, f. 1810
Live Pedersdatter, kone, gift, f. 1811

Kreaturhold: Intet
Udsæd: 2 tønder poteter

Liste No. 159
Matr.-Løbe-No. 103A, 102a – Holmø

Christian Andersen, husfader, gift, fisker, huseier, f. 1820
Sofie Christiansdatter, datter, ugift, styrer huset, f. 1852
Ole Christiansen, søn, ugift, matros, f. 1854

Kreaturhold: Intet
Udsæd: 2 tønder poteter

RØD/BRØTSØ 

Liste No. 160
Matr.-Løbe-No. 101a – Rød/Brøtsø

Johan Fredrik Gjertsen, husfader, gift, skibsræder, gaardbruger, f. 1813
Rise M. Gjertsen, kone, gift, f. 1821
Barbra Gjertsen Sundene, datter, gift, kone til fraværende Hans Sundene, f. 1851
Gjert Gjertsen, søn, ugift, skibsfører, f. 1847
Henrik Gjertsen, søn, ugift, matros, f. 1855
Fredrik Gjertsen, søn, ugift, matros, f. 1857
Maren Gjertsen, datter, ugift, hjelper moderen, f. 1860
Nils A. Gjertsen, søn, forsørges af faderen, f. 1865
Rise Reiersen, datterdatter, ligesaa, f. 1870

Anders Evensen, tyende, ugift, tjenestegutt, f. 1850
Tomine Haraldsdatter, tyende, ugift, tjenestepige, f. 1851
Karen Johannesdatter, tyende, ugift, tjenestepige, f. 1831

Johannes Johannessen, søn af Karen Johannesdatter, ugift, matros, f. 1853, i Amerika
Hans Halfdan Sundene, gift, Bolette Sundenes mand, skibsfører, f. 1844, paa søen til …….

Kreaturhold: 1 hest, 4 kjør, 2 kalve, 4 faar, 1 svin
Udsæd: 1/4 tønde hvede, 1/2 tønde rug, 1/2 tønde byg, 20 skaalpund græsfrø, 7 tønder poteter

 

Denne folketellingen har jeg kopiert fra mikrofilm utlånt fra Riksarkivet og senere skrevet av.

Strømmen, våren 1999.

Asbjørg Økland