Hefte nr. 4 i serien «Hvassers historie»

Hvasser og Brøtsøs butikker 1870 – 2000

Einar Chr. Erlingsen.
Utgitt av Hvasser og Brøtsø Historieforening 2000

Pris 50 kr

Les heftet i Bokhylla.no