Lanternen Stort og smått fra øyene Redaktør Einasr Erlingsen .Utgitt av Hvasser og Brøtsø Historieforening 2024 Pris 400 kr