Hefte nr. 3 i serien “Hvassers historie”

Om hvordan det var å vokse opp på Hvasser før og under krigen

Fortalt av Svein Nielsen.
Utgitt av Hvasser og Brøtsø Historieforening 1999

Pris: 50 kr

Les heftet “Oppvekst” på Nasjonalbiblioteket på nett