Årsmøte 2021

with Ingen kommentarer

Det innkalles med dette til årsmøte, 20.mai. Alle papirer blir sendt medlemmene på e-post og tilbakemelding bes sendt sekretær, Ellen Bryng: hvasserhistorie.sekretær@gmail.com eller til Bente Gjertsen: leder@hvasserhistorie.no innen 15. mai. Vi står til disposisjon med ytterligere informasjon.

Møtet blir pga situasjonen holdt digitalt

Hvasser 1881. Klassebilde Austheim skole. Lærer Gullik Pedersen og frøken Henden sitter i trappa midt på bildet. Elevene har vi ikke navn på. Kilde: Hvasser skole.
Skolebilde 1881

Saksliste:
Godkjenning og innkalling av dagsorden
Årsmelding 2020 inkl arbeidsplan for neste år, vedlagt
Regnskap 2020, vedlagt
Fastsettelse av kontingent
Valg av nytt styre, innstilling fra valgkomiteen, vedlagt
Eventuelt

Vennlig hilsen styret
v/Bente Gjertsen, styreleder

Leave a Reply