Folkebadet på Hvasser skole

with Ingen kommentarer
Folkebadet var på Hvasser skole. Bildet fra 1938

Den nye skolebygningen på Hvasser skole ble innviet 10. oktober 1938. I kjelleren ble det innredet et folke – og skolebad, som ble åpnet 22. desember samme år. Badet hadde 3 dusjer, 3 karbad og en kontorpult for den som skulle fyre, holde orden og gjøre rent mellom hver bruker. Det var en herredag og en damedag hver uke. Et bad kostet 50 øre for voksne. For barn var det gratis. Utgiftene til å innrede badet kom på kr 6 595.27, og Saniteten betalte halvparten av utgiftene. Nelly Jansen var den første badevakten. Hun skulle stelle og holde badet i orden og fikk halvparten av badepengene i lønn. Senere var ”badedamene” Bertha Simensen i 1943, Aslaug Pedersen i 1944, Emely Olsen og Rakel Torgersen. Badingen var ukens høydepunkt for mange. Nettooverskudd fra badet til Sanitetsforeningen i 1939 var kr 15.39. 

Badevannet ble varmet opp med vedfyring. På grunn av brenselsituasjonen i 1940 ble badet stengt fra april til jul det året. Berit H. Andersen, mangeårig leder for Hvasser Sanitetsforening, fortalte at sanitetsdamene var ute i liene rundt skolen og samlet noe å fyre med i de vanskelige krigsårene. I 1941 er badet i gang igjen og går med et overskudd på kr 66.22, i 1942 med kr 141.40 . Det blir underskudd igjen i 1943 på kr 56.87, og foreningen søker Tjøme Sparebank om tilskudd. 

Det var ikke enkelt å drive folkebad. Men selv etter flere år hadde mange på Hvasser fortsatt ikke eget bad, så behovet var der. I 1965 gikk det på stumpene, men for å holde badet gående ett år til, rykker sanitetsdamene ut som ubetalte  ”badedamer” på omgang, en dag hver. Badet ble stengt for godt 17. august 1966.

Kilde: Historieforeningens hefte «Avhold, misjon, fest og glede – foreningsliv på Hvasser og Brøstø i mer enn 100 år» 2015. Redaktør Kari Sundsåsen