Fotoregistrering

with Ingen kommentarer

Vi har registrert gamle fotografier fra Historieforeningen ble startet i 1995.I dag har vi ca 5000 foto som er digitalisert. Bildene har vært i bruk til utstillinger, fordrag og publikasjoner. Nå legger vi ut en del av bildene på hjemmesiden vår etter hvert. Vi gir oss ikke! Det hender vi får inn «nye» gamle bilder som vil glede mange.
Ta kontakt hvis du har bilder av lokalhistorisk betydning. De behøver ikke være så gamle.
Husk at i morgen er i dag historie!
Ansvarlig for fotosamlingen er Kari Sundsåsen