Hva skjer

with Ingen kommentarer

Hei alle i Hvasser og Brøtsø Historielag medlemmer og andre.

Selv i disse pandemi-tider har styret vært aktiv med flere oppgaver.  Takk til gruppa som har jobbet med våre nye hjemmesider.  Sidene vil utover vinter og vår bli utvidet med flere undergrupper; blant annet «Bilder fra arkivet» og flere historier «Fra folkemunne».

Museumsplanene om tilbygg til «Lokalet» er skrinlagt.  Nye ideer dukker opp og blir bearbeidet og vi jobber med søknad til Færder kommune.  Mer informasjon om dette blir lagt ut når vi har avklaring fra kommunen.  

«LOS 300» ble utsatt ett år.  Vi avventer program fra komiteen. Arrangement er, enn så lenge, planlagt kommende sommer. Åpningen av det nye Loshuset er lagt til 20. august.  Vi kan glede oss til en feiende fin markering.

Det er tid for Årsmøte i mars.  Vi velger å sende alle papirer vedrørende møtet på e-post, med anmodning om tilbakemelding. Dette siden det fortsatt er uklart vedrørende pandemien og tempoet i vaksinering.

Styret gleder seg til igjen å invitere til medlemsmøter og andre aktiviteter. Vi krysser fingrene for en høst hvor vi igjen kan møtes.

 

Vennlig hilsen

Bente Gjertsen
Styreleder