Lansering Lanternen

with Ingen kommentarer

I pinsen, på Sandøsund, har vi gleden av å presentere vår nyeste bok LANTERNEN. Vernissage lørdag 18. mai 12.00 – 17.00. Se etter vogna. Redaktør Einar Erlingsen skriver:

«En lanterne skal vise vei, og den skal lyse opp. Det vet man på Hvasser og Brøtsø, øyer med en tung og til dels fortsatt levende maritim arv, derav navnet på denne boken. Vi håper den vil bidra til å kaste nytt lys på øyenes historie og menneskene som en gang levde sine liv der under forhold som nok kan virke nokså fjerne fra dagens samfunn.»

Gled dere. Strålende terrasse- / svaberg-lesestoff sommeren igjennom.