Makrellfiske på Kilen

with Ingen kommentarer

Sverre Kristensen

 

Etter samtale med Tollef Hansen på Eide, har jeg følgende opplysninger:

Makrellfiske på Kilen har pågått i mange år. Han kunne huske eldre folk snakket om dette da han har var barn. Det forgikk på den måten at når makrellen plutselig stimet, så var det om å gjøre å få samlet mest mulig på et sted.
Ved hjelp av steinkasting og åreplask fikk de samlet den på passende steder, og deretter var det å få satt nota.

Nota var jo den gang av bomullsgarn, som måtte vedlikeholdes for ikke å råtne.
Dette var også litt av en jobb da nota var ca.90 favner lang. Både koner og barn var med på jobben både under fiske og vedlikehold.
Det var landnot som ble brukt, og det var litt av en jobb å trekke denne til land etter et godt kast, så her var det bruk for mange hender.
Vanligvis slo de seg sammen i lag på 6-8 mann, med koner og barn i tilegg så var det nok liv på Vestgårdskilen.
Fisket foregikk mest på ettersommeren, og Olai fra Sand og Harald fra Eide (Tollefs bror) var de to store på dette fiske for 60-70 år siden.

Enkelte år kunne dette fiske være eventyrlig. Den største fangst i et kast som Tollef hadde opplevd var på 27.000 kg. Det ble tatt like syd for steinbrygga på Vestgården. Den siste store fangsten han hadde vært med på var i 1959, da hadde de et kast på 10.000 kg. ved Nesbåen.

Når kastet var gjort og fangsten sikret, var det jo ved slike kast litt av en jobb å få dette til Sandesund, det var jo ikke store båtene de hadde, så det ble mange turer.

Prisen de fikk for makrellen kunne jo variere, men den lå som regel på 30-60 øre pr. kilo. Dette virker jo lite i dag, men dengang ble dette en kjærkommen inntekt for mange.

Makrellen forsvant, etter hvert og var lenge en sjeldenhet å se, men i de siste årene har den vist seg på Kilen igjen.

Hvasser 3/1-1998.