Medlemsmøte 15. november 2023

with Ingen kommentarer

Kirkestua denne kvelden var viet Tjøme-dikter Alf Larsen. Ola Kristian Hoff foredro om dikteren, men snakket kanskje mest om Alf Larsens skipperfar, og hans mange farefulle seilaser på havet. Uansett; interessant om både far og sønn.

«Det dæmrer av blåveis igjennem en li, /eller er det lidt havblått vinden gjør fri?
Det brister derudefra, blått blir til hvidt / som om makterne påskyndte vårvindens skritt.
Jeg går det i møte og atter engang / blir stien jeg går på forvandlet til sang.»

(Fra ”Med vår under vingen” 1928)