Nyhetsbrev mars 2024

with Ingen kommentarer

Kjære alle i Hvasser og Brøtsø Historieforening

Styret er opptatt av å få til en tettere og hyppigere dialog med medlemmene. Vi ønsker innspill på hva dere mener styret bør arbeide med.  Vi vil også gjerne ha forslag til aktiviteter, utstillinger og temaer, slik at HBH i større grad blir en medlemsdrevet forening.

Planen i den forbindelse er at vi i form av et nyhetsbrev holder medlemmene ajour på hva som rører seg i HBH. Dette er nummer 1 i rekken, og blir sendt  medlemmene per e-post. Det legges også ut på vår hjemmeside:

Vi har som mål å tilknytte oss medlemmer med kompetanse og engasjement innen aktuelle områder og prosjekt som ligger foran oss. Det ser nå ut til at vi kan få et nytt «hjem» for våre museumsgjenstander, utstillingsmateriale og arkiver. (Se «gladmelding fra Færder kommune.) I den forbindelse vil det bli behov for bygge-dugnader, flytting av lager, rydding og sortering.  Medlemmer med erfaring innen fag som snekker, tømrer, maler, elektriker, rørlegger, og gjerne yngre med god rygg og innsatsvilje, vil være etterspurt. Interesserte kan kontakte Svein Groth på: svein@groth.cc

Gladmelding fra Færder kommune vedrørende tomt i Krukeveien.

Representantforslag fra Pål Ese (H), Gunnar Fredriksen (Frp) og Pål Syse (Ap) oppnådde enstemmig godkjenning i kommunestyret 20. mars. Kommunedirektør, Kristin Nilsen, ble bedt om å legge fram saken for hovedutvalg og/eller formannskap/kommunestyret i løpet av 2. kvartal. HBH avventer således svar og innspill fra kommunen på hvordan ønske/søknad fra oss kan imøtekommes.

Hvasser og Brøtsø Velforening

Velforeningen har kontaktet oss med en forespørsel om våre medlemmer som også er medlemmer av vellet kan kontakte dem på: hvasservelforening@gmail.com Dette for å lette informasjonsflyten.

HBH er av Velforeningen også invitert til å bidra på 17.mai-arrangementet på Nesskletta. Er det noen av våre medlemmer som kan tenke seg å stille? – f- eks. bake kake, lage kaffe eller bidra ved salg og leker? Ta kontakt med oss på hbhistorie05@gmail.com

Vi legger ved program for 2024, og anbefaler samtidig alle nok en gang å gå inn på: www.hvasserhistorie.no

Styret ønsker dere alle en riktig God Påske.

Foto: Stryemedlem og prosjektleder Svein Groth på den aktuelle tomta

 

Vennlig hilsen

Styret i Hvasser og Brøtsø Historieforening

Bente Gjertsen