Tordenskiold og Tjømelosen

with Ingen kommentarer

Av T.K. Olafsen.

 

Peder Wessel (senere Tordenskiold) passerte engang inn forbi Ferder med sin fregatt ”Løwndahls Galley” og fikk los der. Denne var meget sannsynlig fra Tjøme eller Nøtterøy. Wessel spurte om han var godt Kjent og losen svarte, at det var han og hvis det skulle hende noe, var hans far så rik at en eventuell skade lett kunne erstattes. Dette ble godkjent og losen entret opp og satte seg efter gammel, skikk på fokkeråen. AIt gikk bra opp til Fulehuk, men der satte han nok fregatten på grunn. Heldigvis for losen var farten liten og forholdene så gunstige at den kom snart av igjen. Den gangen hadde en skibsjef meget stor straffemyndighet overfor en los, så det var nok med bange anelser, at losen entret ned. Men Wessel nøyde seg med å gi grundig juling.

Jeg har forsøkt å finne navnet på denne losen, men hittil forgjeves. Det er sannsynlig, at han vor stolt over å ha loset den så berømte skuten med dens like berømte sjef og har nok skrytt både av dette og sitt djerve svar til sjøhelten. Selvsagt har han fortiet grunnstøtningen ved Fulehuk. På Tjøme har der i enkelte familier vært loser i flere generasjoner, så det skulle være morsomt å få vite, om der i noen av dem finnes noen tradisjon om denne begivenhet.

I gamle dager måtte alle loser ha en viss økonomisk bakgrunn slik at han kunne betale for mulige feil, han begikk. Dessverre har jeg ingen fortegnelser over loser omkring 1710, men en fra 1782. Losene på Tjøme hadde nemlig plikt til å vedlikeholde en vei og dette hadde de forsømt, så losoldermannen Burchardt i Langesund klaget til justisråd Fabricius den 22de april 1782. Losoldermann Otto Bache på Tjøme fikk ordre om å foreta utpantning. På øya bodde den gangen 11 faste loser og 3 reserveloser. Til veivedlikeholdet skulle en fullgård betale 1 rld. 80 sk., en halvgård 88 sk. og en plass eller ”lndsidder” 27 sk. De faste loser Eben Pedersen, Even Hansen og. Christen Halvorsen betalte hver ¼ part i fullgården Helgerød, som de brukte. Ole Larsen brukte ¼ av halvgården Midtgaarden, Anders Olsen ½ av Medgaarden, Ole og Torgeir Halvorsen brukte hver ½ part av halvgården Østgaard, Harald Nielsen brukte ¼ parten av Østgaarden Burøen, Reserelos Ole Olssen brukte ¼ av halvgården Sandøen, Lars Christophersen ½ parten av gården Sønstegaard og Anders Olsen brukte plassen Kruugestranna under gården Kruuge.

I gamle dage tok folk med (sen) navnet farens fornavn som efternavn og det gjør det svært vanskelig å følge en slekt bakover, men kanskje en fortegnelse over loser den 1ste. juni 1800 kan hjelpe litt. Niels Andersen, Tjøme, Heinrich Jansen, losoldermann bodde i Sandøsund. Han døde i mars 1803. John Erichsen, Åresund, Hans Haraldsen, Tjømeland, Jens Madsen, Åresund, Niels Larsen, Tjøme, Søren Jensen, Åresund, Niels Sørensen, der døde 6te. mai 1802 i Sandøsund, Reinert Hansen, ditto. Hans Evensen, Tjøme, Aachel Larsen, Sandøsund, Even Hansen, Tjøme, Anders Thorsen. Nøtterøy, Lars Christophersen, Sandøsund, Hans Hansen, Sande, ditto. Elias Christophersen, Nøtterøy, Rasmus Hansen, Sandøsund, Anders Olsen, Sandøsund. Heinrich Johnsen, Tjøme, Anders Henrichsen, Sandøsund, Jacob Johansen, Åresund, Lars Jørgen Frodner?, Åresund, Reier Olsen, Tjøme. Søren Nielsen, Åresund. Peter Andersen, Sandøsund, Hans Hansen, Åresund, Anders Bjørnsen, Åresund og Mathias Thorsen, Åresund.

Den 26. august 1769 inngikk en del loser en overenskomst, som ble undertegnet i Åresund. Der står ikke, hvor de hørte hjemme, men flere var nok fra Tjøme. Vi skal derfor hitsette navnene. Losoldermann Otto Nielsen. Under ham lå los Hans Moevig, Gunder Olsen, Ellef Bollern, Ole Sannøe, Torger Halvorsen, Gullich Jørgensen og Ole Larsen.

Under losoldermann Ole Gundersen var Johannes Gundersen. Jens Bolleren, Truls Sannøe Mons Sannøe, Anders Olsen, Henrich Johnsen, Anders Fyren, Christian Halvorsen og Hans Jensen Bollæren.

Under losoldermann Friederich Jacobsen lå Thor Brevig, Mads Larsen, Anders Bolleren, Jens Gaasøe, Anders Sannøe, Lars Nielsen, Christopher Larsen, Erend Pedersen og Erend Hansen.

Jeg vet ikke om dette kan hjelpe noen i slektstudier. Personlig er jeg mest interessert i om noen kan opplyse noe om Wessels los ved Ferder.