Austheim skole

Skolen skiftet navn fra Wasserland til Austheim i 1884. Undervisningen foregikk i 2. etg. 
På baksiden  av bygget var et trapperom som førte opp til to «skolesaler».
I første etasje mot syd, hadde læreren sin familieleilighet. Mot nord lå lærerinnes rom. Kilde: Gammelt postkort.

Leave a Reply